Multiinstrumenter-analyseinstrumenter

I denne gruppe er de instrumenter der kan måle f.eks. tryk, temperatur, RH, luftflow mm


 

Energi

Den internationale enhed for energi er Joule (J). Den bruges f.eks. til at angive et stofs varmekapacitet. Varmekapaciteten er den mængde energi der skal til at opvarme 1 kg af stoffet 1K, vel at mærke uden at stoffet skifter tilstand (fast, flydende, gas).

Eksempel:

Vand har en varmekapacitet på 4,19 kJ/kg/K, hvilket betyder at 1 kg vand skal tilføres 4,19 kJ for at få en temperaturstigning på 1K. 

Hvis vi opvarmer 1kg vand fra 10°C til 50°C altså en temperaturstigning på 40K skal vi bruge

1kg x 40K x 4,19kJ/kg/K = 167,6kJ

Da sammenhængen mellem Watt og Joule er:

                      1 Watt = 1 Joule pr. sekund

Vil det tage os 167600J / 2000W = 83,8 sekunder at udføre dette arbejde med et varmelegeme på 2000W.

Det samme gælder den anden vej, når vi skal nedkøle noget. Hvis vi skal nedkøle 2 kg vand fra 40°C til 5°C, altså en forskel på 35K, skal vi fjerne          

                      2kg x 35K x 4,19kJ/kg/K = 293,3kJ

Med et kølesystem som har en køleeffekt på 200W vil det tage:

                      293300J / 200 = 1465 sekunder (24 min. og 25 sekunder).

Hvis dette kølesystem har en COP på 2,65 skal vi tilføre ca. 75,5 watt fra stikkontakten i ovennævnte tid, for at få arbejdet udført. (Hvis der ikke er for mange tab).

 

 

Energikonvertering
  Joule Btu Kg Olie
1 kWh 3.600.000 3412 0,09