Termometre


 

Temperatur.

Til måling af temperatur findes der ligesom ved tryk en del skalaer. De mest anvendte er Celcius. Kelvin og Fahrenheit. Den vi her i Europa anvender til angivelse af temperatur er Celcius, som har udgangspunktet 0 °C (nul grader Celcius) som er vands smeltepunkt ved 1 atm. Kelvin skalaen anvendes ved så godt som alle fysiske beregninger, samt til at angive en temperaturforskel i den køletekniske verden. Den har udgangspunkt i det absolutte nulpunkt 0K (nul Kelvin). Læg mærke til at man ikke siger grader Kelvin men kun Kelvin. Et trin på Celcius og Kelvin skalaen er det samme. Fahrenheit forholder sig lidt anderledes, da den tager udgangspunkt i normaltemperaturen for et menneske og angiver dette med 100 °F. Ud over dette, er et trin på Fahrenheit skalaen ikke den samme som på de to andre. Omregningen mellem Celsius og fahrenheit er:

                      Temperatur i Celsius gange med 1,8 plus 32 = temperatur i Fahrenheit

 

Temperaturskalaer
Celcius Kelvin    Fahrenheit
100 373,15   212
0 273,15   32
       
-273,15 0   -459,67